Türkiye Futbol Vakfı Tarihçesi

Türkiye Futbol Vakfı 15.08.1995 tarihinde kuruldu. 162 futbol dostu olarak bir araya gelinerek kurulan vakıf loşa zamanda büyük aşamalar yaptı. Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın ve yoğun ilgi gösterilen spor dalıdır. Vakfımızın kurulduğu güne kadar futbola ilgili gösteren geniş kesimleri buluşturacak bir yapının eksikliğini hep hissettik. İşte bu eksikliği giderme amacıyla 162 futbol dostu bir araya geldi. Türkiye Futbol Vakfı’nın özelde futbol kültürüne, genelde spor kültürne katkıda bulunacağı inancıyla bu vakıf kuruldu ve bu inancı hala taşımakta.